1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Boşanma Davalarınızda Profesyonel Çözüm Ortağınız
İş, İcra ve Ceza Davalarında Deneyim
Müvekkilimiz Olun, Sizi Tüm Platformlarda Temsil Edelim...
Tüm Dava Dosyalarınız İçin Tek Vekaletiniz Yeterlidir...
Hukuki Konularda Sizi Aydınlatalım, Farklılaştıralım
En kısa yoldan çözüme ulaşın...
Hızlı ve Etkili Hukuksal Çözüm...
Hukuki Danışmanlık ve Çözüm Ortağınız
Kurumsal ve Bireysel Avukatlık Hizmeti...

  • Nafakanın Ödenmemesi Hali

  • Boşanma Davası Nasıl Açılır?

  • Yoksulluk Nafakası Nedir? Hangi Hallerde Kaldırılır?

  • Anlaşmalı boşanma dilekçesi

  • Şiddet Görüyorum, Koruma Kararını Nasıl Alırım?

  • Boşanma dilekçesi nasıl yazılır?

  • Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Velayeti Kime Ait Olur?

  • Boşanma Davasında Velayet

Nafakanın Ödenmemesi Hali

Nafakanın türlerini ve bu konuda açabileceğimiz davaları daha önceki yazılarımda ve söyleşilerimde belirtmiştim. Bu yazımda da mahkeme tarafından hükmedilen nafaka bedellerini ödemeyen eşe karşı uygulanabileceklerden bahsedeceğim. Mahkeme tarafından hükmedilen nafaka bedelinin, nafaka borçlusu eş tarafından ödenmemesi halinde öncelikle bu eşe karşı bir icra takibi başlatmak gerekmektedir. Böylece, bugüne kadar hiç nafaka bedeli almadıysanız, geçmişe dönük 10 yıllık birikmiş nafaka alacağınızı ve bu günden sonra doğacak her ayki nafaka bedeli hakkınızı icra yoluyla talep edebilirsiniz. Devam...

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

  Boşanma davası açabilmek için öncelikle boşanmanın şeklini ve sebeplerini belirlemek ve boşanmanın çekişmeli mi yoksa anlaşmalı mı olacağına karar vermek gerekmektedir.   Eğer boşanma şekliniz anlaşmalı olacak ise, bunun için bir anlaşmalı boşanma dilekçesi ve ekinde de bir anlaşma protokolünün bulunması gerekmektedir. Bu anlaşmalı boşanma protokolünde eşlerin üzerinde anlaştığı hususlar (velayet, gayrimenkul ya da menkullerin bölüştürülmesi, nafaka miktarı, tazminat miktarı vs…) belirtilir ve birlikte imza altına alınır. Devam...

Yoksulluk Nafakası Nedir? Hangi Hallerde Kaldırılır?

Yoksulluk nafakası, yeterli ve düzenli bir gelire sahip olmayan, boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olan eşin talebi halinde boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren ödenmesine hükmedilen nafaka çeşididir. Mahkeme tarafından yoksulluk nafakasına hükmedilmesi için mutlaka açık bir talebin olması gerekmektedir. Dolayısıyla, eğer bu yönde bir talebiniz varsa, dava dilekçenizle birlikte ya da duruşma esnasında tutanağa geçirmek suretiyle mutlaka yoksulluk nafakası talep ettiğinizi ve miktarını bildirmeniz gerekmektedir. Devam...

Anlaşmalı boşanma dilekçesi

Her iki tarafın velayet, nafaka, tazminat vs. gibi hususlarda anlaşması üzerine açılacak dava anlaşmalı boşanma davasıdır. Anlaşmalı boşanma davası için mutlaka bir boşanma protokolü ve bir dilekçeye ihtiyacınız bulunmaktadır. Boşanma Protokolü Boşanma protokolünün içeriğinde karşılıklı olarak boşanmaya karar verdiğinizi, çocuk varsa velayetinin hangi tarafta olacağına, çocuğun diğer tarafla kuracağı kişisel ilişki tesisine, nafaka ödenecekse miktarına gibi birçok konuyu açıkça belirtmeniz gerekmektedir. Devam...

Şiddet Görüyorum, Koruma Kararını Nasıl Alırım?

20 Mart 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6284 sayılı kanun gereğince; şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınlar, çocuklar, aile bireyleri ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişiler korunabilmekte ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla tedbirler alınabilmektedir. Bu kanundan şiddet mağduru olan evliler, nişanlılar, yakın ilişki içinde yaşayanlar, nişanlılık veya evlilik birliği ya da beraberliği herhangi bir sebeple sona ermiş olanlar da yararlanabilmektedir.   Devam...

Boşanma dilekçesi nasıl yazılır?

Boşanma davasına ilişkin dilekçeyi hazırlamak son derece önemli bir husustur. Zira, davaya nasıl başlarsanız, öyle ilerlersiniz. Sağlam ve gerekçelendirilmiş bir anlatım ve iddiaları destekleyen delilleri içeren bir boşanma dilekçesi ile davaya 1-0 önde başlarsınız. Devam...

Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Velayeti Kime Ait Olur?

Bilindiği üzere, Medeni Kanun uyarınca eşler ancak evlendirme memurunun huzurunda evlenmek istediklerini beyan etmeleriyle meydana gelen resmi nikâh uyarınca evli sayılırlar. Dini nikâhın resmi merciler önünde bir hükmü olmayıp, hukukumuzda sadece dini nikâhlı olanlar evli sayılmazlar. Devam...

Boşanma Davasında Velayet

  Boşanma davasının bence en önemli sonucu, müşterek çocuğun velayeti hususudur. Zira çocuklar bizim geleceğimizin aydınlatıcıları olup, kırılgan ve hassastırlar. Boşanma davası, özellikle yaşı küçük olan çocukların psikolojilerini kötü yönde etkilemekte olup, çocukların anne ya da babadan birini seçmek zorunda kalmaları da onlar üzerindeki baskıyı arttırmaktadır.   Bu nedenle, çocuk hakkında karar verirken çok iyi düşünmek gerekmektedir. Tabii, her anne ve her baba çocuğunu yanında görmek ister. Ancak eğer boşanmaya karar verdiyseniz ve çocuğunuz varsa o halde kendinizden önce çocuğun yararlarını gözetmeli ve velayet konusunda ona göre karar vermelisiniz.   Devam...
Previous
Next