1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

2012 Asliye Hukuk Mahkemeleri İçin Dava Ücretleri

Aşağıda yer alan tabloda Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülen davalar için tavsiye edilen avukat vekalet ücreti yer almaktadır.

Ancak büromuzda yüzyüze yapacağımız görüşmeler ile ekonomik durumunuza uygun çözümler ile hayatınızı kolaylaştırmaktayız.

B- ASLİYE HUKUK MAHKEMELERiNDE GÖRÜLEN DAVALAR

1

Tapu veya Nüfus kayıtlarında isim düzeltme ve değiştirme, Yaş düzeltme, Kazai rüşt Davaları           

5.000,00 TL

 

2

Tenkis ve Mirasta iade Davası          

6.500,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

3

Muvazaa nedeniyle tapu iptal Davası

7.500,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

4

Vasiyetnamenin iptali Davası           

7.500,00 TL

 ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

5

Men’i müdahale (Elatmanınönlenmesi) Davası

            6.000,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

6

Tapu iptali ve Tescili Davaları

6.000,00 TL

’den olmamak üzere dava değerinin %15’i

7

Şuf’a Davası

6.000,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

8

Geçit Hakkı Davası

6.000,00 TL

 

9

Ecrimisil Davası

5.000,00 TL

'den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

10

Alacak Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

5.000,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

11

Tezyid-i (Bedel Arttırımı) Davası

6.000,00 TL

’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

12

Tespit Davası

5.000,00 TL

 

13

Şirket kararları hakkında ortaklar adına açılacak Dava

7.500,00 TL

 

14

Kooperatif üyeliğinden çıkarma kararının iptaline ilişkin dava

6.000,00 TL

 

15

Tenfiz ve Tanıma Davaları

6.000,00 TL

 

16

Zayi ve Kambiyo Senedi İptali Davaları

6.000,00 TL

 

17

Tüketici mahkemeleri

5.000,00 TL

 ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’I